تاپکچی

حجم سازی
تاپکچی

الگو و بسته های آماده کاغذ و تا جهت ساخت کاردستی های سه بعدی

گوزن سه بعدی
پازل سه بعدی

جهت ساختن کاردستی های سه بعدی این چهار مرحله را با صبر و حوصله انجام دهید.

  • دریافت الگو
  • برش کاغذ
  • تا کردن تکه ها
  • چسباندن تکه ها
© 60300